Funktioner

På trods af WebJobs suveræne overskuelighed er der indbygget mange nyttige funktioner, der alle bidrager til det samlede overblik. – Her nævner vi blot de vigtigste.

Tjek siden > kom godt i gang, hvor grundprincipperne i WebJob bliver gennemgået.

Se > priser på WebJob.

JobstyringFå et helt unikt overblik over jeres kunder, jobs, opgaver, fakturaer, udeståender og indbetalinger.
JobnumreTilknyt automatisk hver enkelt job sit eget unikke jobnummer for systematisk og effektiv arkivering og genfinding.
FaktureringOpret lynhurtigt fakturaer i jeres eget brevpapir-design og send som PDF-fil eller print ud. Mulighed for automatisk indsættelse af EAN-nummer, kundens kontaktperson og “vor reference”.
Fakturering, udlandAutomatisk indsættelse af udenlandsk betalingsinfo (fx SWIFT-kode og IBAN-nr.) samt jeres og kundens VAT-nr. med landekode.
KundekartotekAl information om kunden samlet ét sted – inklusive kontaktpersoner.
NewbizHold styr på opsøgende salg og potentielle kunder med overskuelig kontakthistorik, inkl. alarmer og filarkiv. Et komplet mini-CRM.
UdviklingSe søjler med månedlig omsætning og indtjening over en given periode. Eller et skema med de vigtigste nøgletal måned for måned. Begge typer kan også filtreres per kunde.
ArkivFind lynhurtigt tidligere kunder, jobs og fakturaer frem med alle detaljer.
OpgavetyperOpret og skræddersy jeres helt egne opgavetyper med foruddefineret betegnelse og pris; lige til at genbruge gang på gang. Opgavetyper kan baseres på tidsforbrug med en minutpris (fx møder), antal med en stykpris (fx hyldevarer) eller helt frit.
Eksterne omkostningerRegistrér en opgaves udgifter til underleverandør(er) direkte på jobbet, så I kan se den reelle indtjening. Få samtidig styr på, hvad I betalte sidste gang ved tilbagevendende jobs.
Flere brugereOpret selv brugere og tildel individuelle rettigheder og adgang. WebJob: 5 brugere, WebJob Plus: 10 brugere, WebJob Premium: Ubegrænset antal.
TilbudBenyt samme principper som ved joboprettelse til opbygning af tilbud med tilbudsnummer. En enkelt afkrydsning konverterer senere tilbudet til et job.
IndstillingerMasser af faste indstillingsmuligheder, så WebJob skræddersys jeres behov og gentagne indtastninger undgås.
FilarkivGem fx scannede arbejdssedler og relevante dokumenter direkte under de enkelte jobs, så de er nemme at finde frem igen på et senere tidspunkt.
HjælpHjælpeknap på alle formularer med specifik forklaring til de enkelte felter. Omfattende arkiv med > instruktionsfilm dækkende alle aspekter af WebJob.
KundeloginGiv kunden sit eget login for overblik over egne jobs. Detaljeret regulering af, hvad kunden må kunne se.
BackupI kan tage backup til egen harddisk lige så ofte, I ønsker. Backupfilen har krypteret indhold, som ikke kan aflæses. Har I slettet noget ved en fejl, kan I selv indlæse en af jeres gemte backupfiler. (Vi tager desuden dagligt backup af alle abonnenters database.)
SikkerhedForbindelsen mellem jer og WebJob-serveren er sikret og krypteret med Secure Socket Layer (SSL/https), så ingen uvedkommende kan opsnappe jeres data. Det er samme teknologi, som anvendes af fx netbanker og NemID. Desuden lagres jeres data i sin egen, separate database med stærk, individuel kryptering, så hverken vi eller uvedkommende kan læse indholdet.
Kører i skyenTilgang fra almindelig webbrowser fra hvor som helst – Mac eller Windows. Ingen installation eller opdateringer; vi vedligeholder WebJob fra centralt hold.
OverblikKun ét omhyggelig layoutet skærmbillede, der indeholder alt vedrørende kunder, jobs og omsætningen herpå, jobdetaljer med beregnet indtjening, tilgodehavender, forfaldne beløb, fakturaer og indbetalinger.
OverskueligtSe kun aktive kunder i kundelisten ved at parkére kunder som passive, hvis de ikke lægger jobs i en periode.
NemtTag den indbyggede startguide “Velkommen til WebJob” på 5 minutter. – Så er du allerede godt i gang!
DanskWebJob er udviklet i Danmark, på dansk til danske virksomheder.
Parløb reklamebureau a/s